Omniclean 1000ml

650 Kč
Skladem

Autentico® Omniclean je vysoce koncentrovaný přípravek pro důkladné čištění a odmašťování povrchu před  nátěrem. Dostupný objem 250ml a 1000ml.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Aplikace
Zřeďte 1 díl Omnicleanu v 10 dílech vody. Namočte do roztoku čistou látku a očistěte povrch tak, abyste odstranili špínu a mastnotu. Opláchněte hadr čistou vodou a opláchněte plochu, kterou budete natírat. Než začnete s nátěrem, ujistěte se, že je povrch zcela suchý.

 

Spotřeba
Z asi 250 ml koncentrátu se získá asi 2,75 litru zředěného roztoku. Z 1 litru koncentrátu se získá 11 litrů roztoku.

 

Životní prostředí
15 g / l VOC (evropská směrnice "Decopaint" (2004/42 / EC).

 

Bezpečnostní opatření
Uchovávejte mimo dosah dětí. Může způsobit těžké poleptání kůže a poškození očí. Chraňte obličej a oči a používejte ochranný oděv a rukavice. Pracujte v dobře větraných místnostech. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží nebo vlasy: sejměte oblečení a omyjte kůži vodou. Vdechování: přemístěte na čerstvý vzduch a zůstaňte v pohodlné poloze. Při zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky a několik minut vyplachujte oči vodou. Umyjte oděv, který byl v kontaktu s koncentrátem. V případě potřeby konzultujte s lékařem.

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky
Hmotnost: 1.2 kg