Reklamace

V případě, že chcete zboží z nějakého důvodu reklamovat, zašlete mail na autentico@kridovabarva.cz a vyplňte následující informace:

  1. Číslo faktury:
  2. Jméno a příjmení spotřebitele:
  3. Adresa spotřebitele:
  4. Email:
  5. Telefon:
  6. Důvod reklamace:

Po obdržení Vašeho e-mailu Vás kontaktujeme a na vyřízení reklamace se domluvíme.

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení produktů Autentico jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny.

Použité zboží reklamovat nelze (například otevřenou barvu). Výjimkou je dodání jiné barvy, než byla v objednávce.

Zboží, které bylo poškozeno během doručení reklamujte u dopravce.

Reklamace se řídí zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.